postheadericon Nieporozumienia interpretacyjne

Mogą się nasuwać także w przypadku, kiedy przewóz dokonywany jest przez samego usługobiorcę najętym od przewoźnika (wyczarterowanym) środkiem transportu. Nie jest dostatecznie jasne, w jaki sposób należy rozumieć określenie zawarte w definicji umowy przewozu, według którego przewoźnik zobowiązuje się- w zakresie swego przedsiębiorstwa… . Chodzi o to, czy umowa przewozu zawarta przez przewoźnika z przekroczeniem owego zakresu jest ważna i czy stosuje się do niej przepisy przewozowe. Wydaje się, iż odpowiedź na to pytanie może być tylko twierdząca. Zwłaszcza, gdy w związku z reformowaniem gospodarki narodowej wiele obowiązujących jeszcze uprzednio barier formalnych jest obecnie przełamywanych. Drugą stroną umowy przewozu, kontrahentem przewoźnika, może być dowolna osoba fizyczna lub prawna. Przy przewozie osób drugą stroną umowy jest zazwyczaj sam podróżny, który następnie staje się przedmiotem przewozu. Wprzypadku przewozów grupowych umowę z przewoźnikiem zawiera organizator przewozu.

postheadericon Prawa i obowiązki stron umowy przewozu

Podstawowym obowiąskiem przewoźnika jest przemieszczenie podróżnego do określonego miejsca przeznaczenia lub też określoną trasą. Przewoźnik obowiązany jestprzy tym do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i figieny, wygody oraz nalezytej obsługi. Ponadto powinien on podejmować działania ułatwiające korzystania ze środków komunikacji, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Kwestia co należy rozumieć przez obowiązek zapewnienia podróżnym wygody, zależy od gałęzi transportu oraz odległości przejazdu. Tak więc inaczej przedstawia się ona w transporcie kolejowym, inaczej w autobusowym,a jeszcze inaczej w komunikacji komunalnej. Podstawowym obowiązkiem podróżnego jest uiszczenie opłaty za przejazd, jezeli nie przysługuje mu prawo do bezpłatnego przejazdu. Przepisy przewozowe w komunikacji regularnej wprowadziły zasadę opłacania za przejazd z góry. Ma to swoje uzasadnienie.

postheadericon Porównanie przewozu samochodowego z kolejowym

Chociaż motoryzacja ma to zaoferowania nowoczesne środki transportu, to nie brakuje zainteresowania innymi środkami transportu. W Polsce równie popularny co jest przewóz kolejowy. Eksperci od spedycji zwracają uwagę na to, że koleją dostarczane są najczęściej towary o dużych wymiarach i w sporych ilościach, których dostarczenie za pomocą aut dostawczych i tirów nie jest możliwe, ponieważ transport drogowy ma znacznie mniejsze możliwości załadunkowe. Kolej zapewnia regularność dostaw, pociągi kursują według ustalonego harmonogramu. Przewożenie produktów pociągiem nie pociąga za sobą tak dużego zanieczyszczenia środowiska. Trzeba dodać, że transport samochodami w znacznym stopniu odpowiada za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jednakże ma on w kliku punktach przewagę nad kolejowym, np: możliwość wykonania wielu jazd w dowolnym czasie i wytyczenie najkrótszych tras oraz dostarczenie towaru bezpośrednio do odbiorcy, co ma spore znaczenie w przypadku zwierząt, czy produktów szybko psujących się. Drogi są korzystniej rozlokowane niż sieć kolejowa, rozmieszczone są w mniejszych i większych miejscowościach, nie ma potrzeby tracić czasu na przeładunek i łączyć różne sposoby przemieszczania towarów.

postheadericon Rodzaj transportu zwanego drogowym

Są dwa rodzaje transportu, których nie należy ze sobą mylić. Chodzi tu o przewozy lądowe i drogowe. Te pierwsze odbywają się na wszelkiego rodzaju drogach przystosowanych dla pojazdów samochodowych, ale również obejmują trasy dla pojazdów szynowych. Transport drogowy natomiast to rodzaj przemieszczania się po drodze, przy użyciu pojazdu kołowego, czyli najprościej rzecz ujmując samochodu, czy na przykład autobusu. Pojęcie to nie odnosi się bezpośrednio do transportu miejskiego, ponieważ w mieście mogą też funkcjonować tramwaje, czyli kolejny po pociągu pojazd poruszający się po szynach. Usługi w zakresie takiego rodzaju transportu świadczą osoby uprawnione do tego typu działalności, czyli tak zwani przewoźnicy drogowi. Nie chodzi tu jedynie o działalność polegającą na transportowaniu ludzi, ale również możliwość przewożenia różnego rodzaju ładunków. Osoba taka musi posiadać specjalne uprawnienia, które pozwalają na prowadzenie takiego pojazdu. Transport drogowy możemy podzielić na dwie gałęzie, czyli transport zarobkowy, oraz transport na potrzeby własne, co określa konkretna ustawa.

postheadericon Zmiany przepisów dotyczących piratów drogowych

Od lutego 2012 roku wchodzą nowe zasady dotyczące ruchu drogowego oraz jego uczestników, które z założenia mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Dotyczą one nie tylko nowego systemu, którym zostaną objęci kursanci i młodzi kierowcy, ale także piraci drogowi, którzy łamiąc prawo, stwarzają realne zagrożenie życia uczestników ruchu drogowego. Wydaje się, że sytuacja ich się poprawi, ponieważ uzyskanie 24 punktów, które do tej pory oznaczały utratę prawa jazdy, nie będzie się już wiązało z taką karą. Jeżeli punkty te zostaną zebrane w jednym roku, to osoba zostanie skierowana na kurs reedukacyjny, po czym znów będzie mogła być kierowcą. Znikną jednak popularne do tej pory kursy, których zadaniem jest likwidacja 6 punktów karnych z puli. Warto wspomnieć, że po kursie reedukacyjnym, w ciągu najbliższych 5 lat kierowca nie będzie mógł przekroczyć 24 punktów karnych, gdyż spowoduje to automatyczne odebranie prawa jazdy. Zmiany te mogą więc w realny sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości piratów drogowych na ulicach.

postheadericon Przewóz osób na trasach międzynarodowych

Chociaż transport lotniczy rozwija się coraz bardziej, wciąż nie brakuje chętnych, którzy korzystają podczas zagranicznych wyjazdów z takich środków lokomocji jak autokary. Taki sposób przemieszczania się oferują swoim klientom przede wszystkim biura podróży, które organizują wyjazdy wakacyjne czy narciarskie. Oczywiście transport ten odbywać się musi w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim autokar musi mieć odpowiedni standard i posiadać zezwolenie do prowadzenia przewozu osób na trasach zagranicznych. Dodatkowo autokar powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i toaletę. Ma to znaczenie zwłaszcza w trakcie dłuższych tras. Powinien być także zaopatrzony w pasy bezpieczeństwa, które każdy pasażer powinien mieć zapięte przez cały czas pozostawania autokaru w ruchu. Autokar na trasach międzynarodowych prowadzić może jedynie kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia, a na pokładzie powinien także znajdować się pilot, legitymujący się aktualną legitymacją i posiadający ważny identyfikator.

postheadericon Procedury uproszczone w transporcie

Warunkiem utrzymania się na rynku jest sprostanie konkurencji. Aby być o krok dalej niż przedsiębiorstwa zajmujące się tą samą branżą należy mieć dopracowane wszystkie elementy działalności gospodarczej, również transport towarów w kraju i za granicy. Oraz wykorzystywać możliwości, jakie daje współczesna motoryzacja. Dobrym rozwiązaniem jest stosowaniem celnych procedur uproszczonych. Procedurę uproszczoną może realizować każde przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem lub importem towarów. Agencje celne również mogą stosować procedury uproszczone w odprawach celnych. Warto zaznaczyć omawiana procedura jest wiodącym systemem celnym w krajach Unii Europejskiej. Wszczęcie procedury uproszczonej następuje po powiadomieniu drogą elektroniczną urzędu celnego o dostarczeniu towaru do miejsca oclenia. Procedura uproszczona oznacza uproszczenie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną. Trzeba zaznaczyć, że sama procedura celna i jej proces pozostają bez zmian. Dzięki omawianemu rodzajowi procedury oszczędza się czas – nie ma konieczności wielogodzinnego oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez funkcjonariusza, a decyzję urzędu celnego otrzymujemy po dwóch godzinach.

postheadericon Motoryzacyjne zmiany

W dzisiejszym świecie motoryzacja staje się dziedziną, która zmienia się w bardzo szybkim tempie, a dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny, co roku coraz więcej ludzi decyduje się na posiadanie własnego samochodu, unowocześnienia i podnoszące się wymagania sprawiają, że producenci zmuszeni są do podążania śladami rozwojowym i zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom ich pojazdów. Dlatego też, co roku na nasze rynki wprowadzane są nowe samochody, dziś wyposażenie typu elektryczne lusterka i wspomaganie kierownicy są już standardem, ABS, poduszki powietrzne, czujniki parkowania wbudowane GPS systemy namierzania satelitarnego. Rozwój techniki sprawia, że nasze samochody także się zmieniają koniecznością staje się prowadzenie badań nad zmianami silników wytrzymałością samochodów oraz bezpieczeństwem w razie wypadków czy kolizji, z jakimi w życiu codziennym niestety także mamy doczynienia. Nowoczesność od konstruktorów wymaga wielkich zmian, my sami także chcemy, aby nasze środki transportu nie tylko ładnie wyglądały, ale były bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, co stanowi klucz do sukcesu i poszerzające się grono odbiorców. Dlatego motoryzacyjne zmiany są tak widoczne na naszych drogach szczególnie nie liczy się marka najważniejsze staje się wyposażenie i dodatki, które czasami stanowią o czyimś życiu i śmierci.

postheadericon Znaczenie transportu w dziedzinie motoryzacji

Co zrobić kiedy mamy dostarczyć dużą ilość samochodów, zdjętych prosto z linii produkcyjnej do salonu samochodowego, czy innego sklepu, gdzie handluje się pojazdami? Chcemy, aby auto to nie zostało narażone, na żadne niepożądane przypadki podczas dostarczania ich do celu. Jazda nimi nie wchodzi w rachubę i muszą nietknięte trafić na miejsce ich przeznaczenia. Wtedy trzeba się zdecydować na samochód ciężarowy, który posiada odpowiednie platformy, często dwupoziomowe i na nich przewozi kilka samochodów jednorazowo. Może to być również specjalnie do tego celu przystosowany ciągnik siodłowy, posiadający kilka naczep, które mogą być połączone za pomocą wózka siodłowego. Samochody mogą być przewożone także do samolotu, czy na specjalny prom, który przeznaczony na eksport produkt transportuje się do innego kraju, czy regionu. Nierozłącznie motoryzacja jest związana z transportem, gdyż to w jej wyniku można wszystko dostarczyć, odebrać, przewieźć. Transport możemy tu podzielić na lądowy, morski i lotniczy, ale wszystko przeważnie zaczyna się od przewozu drogowego.

postheadericon Czy młodym należy się prawo jazdy

Młodzi ludzie bardzo ambitnie podchodzą do kwestii posiadania prawa jazdy. W zasadzie chcą je zdobyć za wszelką cenę, aby później w większości przypadków dostać pierwszy samochód od rodziców. Czy taka sytuacja jest racjonalna? Z punktu widzenia nastolatka na pewno tak, ale z punktu widzenia innych uczestników ruchu już nie, ponieważ taki człowiek brawurowo podchodzący do tematu motoryzacji może stwarzać zagrożenie nie tylko sobie, ale także innym ludziom, a raczej przede wszystkim im. Wielu profesjonalnych kierowców ocenia, że prawdo jazdy powinno zostać podzielone na pewne obszary np. związane z psychologicznym podejściem do prowadzenia auta. Tak naprawdę same umiejętności to za mało. Widać to zresztą w statystykach wypadków, a nawet po zwykłym przejściu się po ulicach zatłoczonych miast. Ludzie za kierownicą po prostu w wielu wypadkach wychodzą z siebie. Nie potrafią się skupić, a wszystkie emocjonalne zależności wpływają przecież na innych uczestników ruchu i nie można o tym zapominać. Młodzi oczywiście chcą mieć prawdo jazdy jak najszybciej i nie można ich za to winić. Kursy prawa jazdy powinny być skonstruowane znacznie lepiej, a przepisy dokładniej.